Mindfulness en de automatische piloot

Mindfulness v.s. leven op de automatische piloot

Als we eten, onze tanden poetsen, op onze telefoon browsen of als we in de auto rijden zijn we meestal afgesteld op de automatische piloot. Dit betekent dat we niet echt gewaar zijn van wat we doen terwijl we het doen. Deze vaardigheid is noodzakelijk om onszelf door het leven te navigeren.

De automatische piloot heeft echter ook heel wat nadelen. We zijn gewoon afwezig in ons dagelijks leven dat alleen ‘hier en nu’ echt bestaat. Dit zorgt er onder andere voor dat negatieve gedachten vrij spel krijgen. Zo spelen bepaalde herinneringen of gedachten (meestal ongewild en vrij onbewust) zich steeds opnieuw af. We zijn dan geneigd tot emotionele reactiviteit.

Door meer gewaar te worden van onze gedachten, gevoelens en lichaamssensaties, op ieder moment, geven we onszelf keuze-vrijheid. We leren ons op een andere manier te verbinden met gedachten en emoties.

Leven in het moment

Doorgaans besteden we veel van onze tijd aan denken over het verleden. Of het maken van plannen of fantaseren over de toekomst. In situaties van stress of ziekte is die neiging meestal nog groter, en zijn we snel geneigd een groot deel van de dag op de automatische piloot door te brengen. Daarbij verliezen we vaak ons eigen welzijn uit het oog.
Juist in stressvolle situaties is het van belang dat je niet op de automatische piloot vaart, maar vanuit een open aandacht keuzes kunt maken en kunt handelen. Door dagelijks te oefenen met die aandacht, bouw je aan een stevige basis om lastige of stressvolle situaties te hanteren. In dit verband wordt vaak de metafoor van de parachute gebruikt. Die begin je ook niet te bestuderen bij de open deur van het vliegtuig, maar je leert en traint van dag tot dag, van moment tot moment.

Als we ons openstellen voor wat er zich in het leven aandient, en dit met aandacht bekijken, ontstaat er geleidelijk bewustzijn van de verschillende stresspatronen en automatische piloten waar we in ons leven op varen. Herkenning hiervan geeft ruimte om (andere) keuzes te maken. Kortom, aandacht geeft vrijheid!

Behoefte aan meer vrijheid en minder automatische patronen? Misschien is een mindfulness training iets voor jou!